Sekcja Emerytów i Rencistów
Przewodniczącym SEiR jest Kol. Wincenty Żurek
Spotykamy się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 16 00 w Domu Nauczyciela przy pl. Kazimierza Wielkiego 4
Wszystkich chętnych Emerytów byłych Nauczycieli, pracowników Administracji, oraz obsługi zapraszamy!!!
WAŻNE INFORMACJE:
Członkowie SEiR systematycznie opłacający składki członkowskie mają prawo do:
1. zapomóg losowych udzielanych w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych,
2. zasiłków statutowych,
3. dofinansowań do wycieczek i spotkań integracyjnych.