Dołącz do nas !

Dlaczego warto wstąpić do ZNP ?

1. Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją związkową działającą od ponad 100 lat.

2. Skupiamy w swoich szeregach nauczycieli i innych pracowników polskiej oświaty.

3. Naszym statutowym zadaniem jest stać na straży dobra polskiej oświaty i interesów zatrudnionych w niej pracowników.

4. Reprezentujemy pracowników przed pracodawcą w sprawach pracowniczych, płacowych, socjalnych, bhp

5. W razie potrzeby zapewnimy pomoc prawną.

6. Fachowo doradzamy prawnie, a gdy trzeba bronimy pracownika w sądzie.

7. Pomagamy przy : procedurach awansu, planie rozwoju, kompletowaniu dokumentacji.

8. Reprezentujemy : nauczycieli w komisjach dotyczących awansu zawodowego, pracowników w negocjacjach płacowych w samorządach terytorialnych, przed władzami nadzoru pedagogicznego,

9. Opiniujemy dokumenty dotyczące arkusza organizacyjnego szkoły i placówki

10. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nikt inny nie chce pomóc

11. Zapewniamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

12. Oferujemy swym członkom możliwość rozwijania zainteresowań w klubach nauczycielskich

13. Organizujemy konferencje, spotkania dyskusyjne o tematyce edukacyjnej z udziałem zaproszonych gości i znanych prelegentów.

JAKO CZŁONEK ZWIĄZKU MASZ WPŁYW NA :

1. Podejmowane przez nas działania

2. Założenia programowe

3. Kształtowanie polityki oświatowej w samorządach i w kraju

4. Wybór władz związkowych

JAKO CZŁONEK ZNP MASZ PRAWO DO :

Nieodpłatnej pomocy prawnej :
1. obrona przez pełnomocnika związkowego w sprawach sadowych,
2. pomoc obrońców w sprawach dyscyplinarnych,
3. interwencje w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy,
4. pomoc w przypadku zwolnienia z pracy – opiniowanie wypowiedzenia,
5. konsultacja i pomoc prawna ZG ZNP

Preferencji: dla studiujących w WSP ZNP – Warszawa ; przy zakupie usług w ZNP – Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych / oferty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /.

Zniżek na :

1. szkolenia organizowane przez ZNP, opłaty za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, hotelach i Domach Nauczyciela będących własnością ZNP, imprezy organizowane przez ZNP

2. Zniżek w różnych firmach

3. Zasiłków statutowych / urodzenie dziecka, śmierć w rodzinie /

4. Pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych.

deklaracja wstąpienia